Jezdecký klub MARAH

Pony klub (nejen) pro děti

spacer spacer spacer

Jezdecký klub MARAH.

Našim členům nabízíme kvalitní výcvikové hodiny s licencovaným cvičitelem. Řádným členem se může stát dítě od pěti let (podepsaný souhlas obou rodičů je nutný), horní věková hranice je neomezená, ale vzhledem k tomu, že se specializujeme hlavně na děti a poníky, přijímáme dospělé členy – jezdce jen v omezené míře. Dítě (případně i dospělý) by mělo být zdravé a schopné fyzické námahy.
Hodiny a stupeň výcviku jsou přizpůsobeny pokročilosti jednotlivých jezdců. Začínáme výcvikem na lonži po úplné začátečníky a naším cílem je naučit naše svěřence takové úrovně ježdění, aby se mohli účastnit hobby závodů a soutěží pro děti a když odrostou našim poníkům, mohli bez problémů přejít na ježdění na „velkých koních“.
Součástí výcviku je samozřejmě také péče o poníky, práce kolem nich a v neposlední řádě i teoretické znalosti.
Řádný člen má nárok na minimálně čtyři výcvikové hodiny v měsíci, bude upřednostněn při účasti na akcích klubu, v pony kroužku, na letním táboře a dalšími plánovanými aktivitami před případnými zájemci z řad veřejnosti.

spacer

Podmínky řádného členství v JK Marah

1) Minimální věková hranice pro řádné členy JK je pět let, maximální věková hranice není stanovena.

2) Řádně vyplněná a podepsaná přihláška do JK, u nezletilých podepsána také zákonným zástupcem

3) Minimální docházka je stanovena na jeden den v týdnu, tento je upřesněn po dohodě s cvičitelem. Pokud se člen z nějakého důvodu nemůže výcvikové hodiny účastnit, je potřeba, aby se písemně tzn. smskou nebo emailem co nejdříve omluvil. Maximální docházka je neomezena a je věcí individuální dohody.

4) Dvakrát do roka se účastnit klubové brigády. Tyto brigády se týkají údržby jezdeckého vybavení, areálu, úklidu prostor využívaných členy apod. V případě velmi malých dětí je možné jejich účast nahradit účastí rodiče. Termín bude vždy s dostatečným předstihem upřesněn. Začátek je v 10.00 hod, konec v 17.00 hod.

5) Každý měsíc řádně a včas platit členské příspěvky, a to nejpozději do 7. dne v následujícím měsíci.

6) Každý rok řádně a včas uhradit roční příspěvek, a to nejpozději do 31.1. běžného roku.

7) V případě ukončení členství je nutné podat písemné prohlášení o ukončení členství v JK, u nezletilých podepsané rodiči.

spacer

Přihláška do JK Marah ke stažení (doc)

Řád JK Marah ke stažení (doc)

spacer

Ceny pro členy JK

Roční poplatek za členství (splatný vždy do 31.1. běžného roku, pokud člen v průběhu roku členství  

Ukončí, žádná část tohoto poplatku se nevrací)

600,-

Měsíční členské příspěvky - výcviková hodina 1x týdně

600,-

Měsíční členské příspěvky - výcviková hodina 2x týdně

1100,-

Každá další výcviková hodina

115,-

spacer spacer

Měsíční členský příspěvek se skládá z následujících položek:
1) Odježděné hodiny – 1 x týdně 500,- nebo 2 x týdně 1000,-
2) Příspěvek na investice klubu (navrhnuto a schváleno rodiči členů) – 100,-

spacer